BIOdúcnosť

Ani vy určite nechcete jesť zbytky pesticídov, či priemyselných hnojív uväznených vnútri zeleniny alebo mäsa. BIO u nás preto nie je výmyslom modernej doby, ale štandardom. BIO je aj o fungovaní v súlade s prírodou a o ochrane životného prostredia – rastlín a živočíchov, ktoré sú súčasťou ekosystémov nutných pre udržanie rovnováhy na našej zemi.

Naberáme čerstvé fajnotky...