Gaston&Babsi

Posted by Július Košťál on

"Jednu Kravinu, tuto pre sestru a 2x Divočinu pre mňa! A nabudúúúce, že prídete aj so ženami, sme móhli pokecať, BAF!"