Lexi

Posted by Július Košťál on

"Som si objednala a áj okoštovala, Bobky, stejčik áááá masíčko, ňom ňóóm..kedy objednávame zas, mamina?"