Dobrý Trh

Posted by Július Košťál on

"Kúúúúp mi sušienky á úplne najlepšie ak, z každej príchute, nech okoštujem tie spomínané fajnotky, BAF!"