Karolko

Posted by Július Košťál on

"Huh!...takže, stejčik okoštovanýýýý, až som z toľkej slasti stratil slováá, poďme rýchlo okoštovať masíčko, BAF!"